mindcoaching.pl cele

Sukces? Wpisz go w swoje plany!

Jak wyznaczać cele na przyszłość i stale budować w sobie motywację do realizacji zamierzeń? Oto kilka praktycznych wskazówek, które mogą zwiększyć Twoje szanse na sukces w osiąganiu celów i urzeczywistnieniu marzeń.

Po pierwsze, określ kategorie celów

Kategorie celów to nic innego jak obszary w życiu, którymi chcemy się zająć. Ważne, by pomyśleć o wszystkich dziedzinach, nie tylko o tych zawodowych. Bo w życiu przyjmujemy różne role: pracownika, ojca, matki, męża, żony, przyjaciela, obywatela? I każda z nich powinna znaleźć w naszym życiu należne miejsce. Te role mogą się wzajemnie przenikać i bardzo silnie na siebie oddziaływać. Mogą się również osłabiać. Jeśli mamy kłopoty w pracy, istnieje duże prawdopodobieństwo konfliktów w domu. I na odwrót, problemy z partnerką niemal na pewno osłabią efektywność naszych działań zawodowych. Ale role mogą się też wzmacniać. Nowe umiejętności w pracy, na przykład w zakresie komunikacji, przydadzą się w kontaktach z dziećmi.A twórcze relacje z dziećmi mogą mieć kreatywny wpływ na pracę. Dlatego ważne jest, by z pełną świadomością wyznaczyć sobie kategorie celów we wszystkich istotnych obszarach życia.

Pamiętaj, że chętnie ignorujemy te sfery, w których mamy problemy. Tym bardziej więc się nimi zajmij! Pomyśl o tym, jak o wizycie u dentysty. Mały ubytek to stosunkowo niewielki problem i niezbyt duży ból. Zaniedbany ząb najczęściej wymaga leczenia kanałowego. A to już nie jest przyjemne.

Po drugie, wyznacz cele

Gdy wiesz, co chcesz osiągnąć, wiesz jednocześnie, na czym musisz się skupić w swoich działaniach. Zanim wyruszysz w podróż po upragniony sukces, najpierw musisz określić jej cel. W przeciwnym razie będziesz dryfował bez celu. Albo też będziesz bezwiednie realizował cele kogoś innego. Oczywiście sama wiedza w zakresie celów nie wystarczy, ale jest to konieczny rok.

Jak wyznaczać cele?

Zacznij od? końca. Najpierw stwórz wizję tego, co chcesz osiągnąć za kilka czy kilkanaście lat w każdym obszarze życia.

Potem cofaj się w czasie i wyznaczaj cele krótkoterminowe. Kieruj się zasadą Henry’ego Forda, który mawiał, że ?Żadne zadanie nie jest szczególnie trudne, jeśli podzielisz je na mniejsze podzadania?.

Dobrą radę ma też Steve Grounds: ?Stwórz proces regularnego monitorowania swoich postępów w kierunku wyznaczonych celów. Jeśli nie uda Ci się osiągnąć celu, nie rozpaczaj ? po prostu ustal kolejny termin?.

Efektywnym narzędziem wyznaczania celów jest amerykańska metoda SMART, od pierwszych liter słów: specific, measurable, achievable, realistic, timely defined.

  • Szczegółowy (specific): musisz wyczerpująco opisać swój cel, aby nie było w nim miejsca na dowolną interpretację. Będziesz wtedy wiedział, kiedy można otworzyć butelkę szampana.
  • Mierzalny (measurable): mierzenie jest konieczne, byś wiedział, czy podążasz we właściwym kierunku.
  • Osiągalny (achievable): cel musi kręcić, wzbudzać ciekawość i chęć do działania.
  • Realistyczny (realistic): wyznaczaj tylko takie cele, które są możliwe do realizacji.
  • Terminowy (timely defined): musisz wiedzieć, do kiedy zamierzasz osiągnąć dany cel. Potrzebna Ci konkretna data.

Po trzecie, spisz swoje cele

Brian Tracy powiedział, że cele niezapisane są tylko życzeniami. Pożytecznym narzędziem usystematyzowania celów i mierzenia postępów w ich realizacji będzie prosta tabela. Zamieść w niej kilka kategorii, w których chcesz zdefiniować cele, sposób ich osiągnięcia oraz postępy w ich realizacji.

Powodzenia!

Jak podobał Ci się artykuł?