POLITYKA PRYWATNOŚCI, PRAW AUTORSKICH I PLIKÓW COOKIES

§1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka prywatności, praw autorskich i plików cookies opisuje zasady ochrony praw autorskich, postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej umieszczonej pod adresem: mindcoaching.pl
 2. Administratorem strony jest Freshly Baked Ideas – Magdalena Wiśniewska z siedzibą w Warszawie, REGON 146423807, NIP 5252329624. Kontakt z Administratorem strony : mindcoaching@mindcoaching.pl
 3. Pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:?Serwis? ? strona główna znajdująca się pod adresem internetowym mindcoaching.pl oraz jej podstrony.  ?Administrator? – Freshly Baked Ideas, Magdalena Wiśniewska. ?Użytkownik?? każdy podmiot korzystający z Serwisu. ? Polityka? – niniejsza polityka prywatności, praw autorskich i plików cookies.

§ 2. Prawa autorskie

 1. Wszelkie prawa autorskie do treści publikowanych w Serwisie, posiada Administrator oraz podmioty wyrażające zgodę na publikację swych materiałów w Serwisie.
 2. Treści na stronie są chronione zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83) w związku z czym, Użytkownik ma kategoryczny zakaz ich powielania, dystrybucji, rozpowszechniania, przekształcania, itp.
 3. W celu pozyskania zgody na dalsze rozpowszechnianie lub użycie materiałów umieszczonych w Serwisie w celach innych niż prywatne, Użytkownik zobowiązany jest skontaktować się z Administratorem.

§3. Dane osobowe

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu i w zakresie niezbędnym dla prawidłowego korzystania Użytkowników z Serwisu.
 3. Użytkownik w celu korzystania z usług dostępnych w Serwisie, w szczególności dodawania komentarzy, proszony jest o wypełnienie formularzy i podanie określonych danych osobowych, takich jak: imię lub pseudonim, adres email. Również w korespondencji z Administratorem Użytkownik może podać swoje dane osobowe takie jak: imię lub pseudonim, adres email. Dane te Administrator wykorzystuje jedynie w celu zapewnienia ciągłości komunikacji z Użytkownikiem.
 4. Adresy e-mail Użytkowników nie są sprzedawane, kopiowane, ani w żaden inny sposób udostępniane osobom nieupoważnionym.
 5. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza lub poda w korespondencji z Administratorem, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim.
 6. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 7. Dane osobowe zebrane przez Administratora mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.

§ 4. Pliki cookies

 1. Niektóre obszary Serwisu wykorzystują pliki cookies (ciasteczka), czyli drobne informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie itp.).
 2. Administrator uzyskuje dostęp do informacji zawartych w cookies jedynie w celach: prawidłowego działania strony www, a w szczególności dla utrzymania sesji po zalogowaniu, realizacji usług oraz statystycznych.
 3. Administrator informuje również, że istnieje możliwość konfiguracji przeglądarek internetowych, uniemożliwiającej przechowywanie plików cookies na urządzeniach końcowych Użytkownika lub ich usunięcie.

Informacje o możliwościach konfiguracji ustawień cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, zamieszczone są pod poniższymi linkami:

Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl

Safari: http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

 1. Administrator jednocześnie informuje, że zmiana konfiguracji plików cookies w przeglądarkach internetowych, może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług.
 2. Serwis umożliwia korzystanie z plików cookies podmiotom trzecim (np. Google) w celach statystycznych.

§ 5. Wyłączenie Odpowiedzialności

 1. Opinie znajdujące się w Serwisie, wyrażone przez Użytkowników w komentarzach lub w inny sposób nie zawsze są zgodne z opinią Administratora.
 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki dobrowolnego udostępnienia swoich danych osobowych przez Użytkowników, innym Użytkownikom, poprzez zamieszczanie opinii, komentarzy czy inną komunikację on-line.
 1. Dane oraz informacje znajdujące się w Serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny i zostały przedstawione w dobrej wierze jako prawdziwe. Administrator zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za decyzje podjęte przez Użytkownika na podstawie treści umieszczonych w Serwisie.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Polityka znajduje się na stronie www.mindcoaching.pl w zakładce Polityka prywatności, umieszczonej w prawym, dolnym rogu Serwisu.
 2. Polityka obowiązuje od 01.01.2018.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Polityki bez wcześniejszego poinformowania o tym Użytkowników. Zmieniona Polityka obowiązuje od dnia zamieszczenia jej w Serwisie.
 4. Wszelkie pytania odnośnie Polityki prosimy kierować na adres: mindcoaching@mindcoaching.pl dodając w temacie wiadomości: Polityka prywatności.