POLITYKA PRYWATNOŚCI, PRAW AUTORSKICH I PLIKÓW COOKIES

§1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka prywatności, praw autorskich i plików cookies opisuje zasady ochrony praw autorskich, postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej umieszczonej pod adresem: mindcoaching.pl
 2. Administratorem strony jest Freshly Baked Ideas – Magdalena Wiśniewska z siedzibą w Warszawie, Kontakt z Administratorem strony: hello@mindcoaching.pl
 3. Pod poniższymi pojęciami należy rozumieć: „Serwis” – strona główna znajdująca się pod adresem internetowym mindcoaching.pl oraz jej podstrony. „Administrator” – Freshly Baked Ideas, Magdalena Wiśniewska. „Użytkownik”– każdy podmiot korzystający z Serwisu. „Polityka” – niniejsza polityka prywatności, praw autorskich i plików cookies.

§2. Prawa autorskie

 1. Wszelkie prawa autorskie do Serwisu oraz jego wszystkich elementów (układu funkcjonalnego, nazwy domeny, elementów graficznych i treści zamieszczanych na Serwisie posiada Administrator oraz podmioty wyrażające zgodę na publikację swych materiałów w Serwisie.
 2. Treści na stronie są chronione zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.) w związku z czym, Użytkownik ma kategoryczny zakaz ich powielania, dystrybucji, rozpowszechniania, przekształcania, itp.
 3. Modyfikowanie lub blokowanie, bez zgody Administratora Serwisu, treści (w szczególności tych wyrażonych słowem, plastycznych, fotograficznych i audiowizualnych) prezentowanych w ramach Serwisu może stanowić naruszenie obowiązujących przepisów, a także praw Administratora lub innych osób.
 4. Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do Serwisu ani jego poszczególnych elementów.
 5. W celu pozyskania zgody na dalsze rozpowszechnianie lub użycie materiałów umieszczonych w Serwisie w celach innych niż prywatne, Użytkownik zobowiązany jest skontaktować się z Administratorem.

§3. Dane osobowe

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika.
 2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO).
 3. Administratorem danych osobowych jest Freshly Baked Ideas–Magdalena Wiśniewska z siedzibą w Warszawie. Zgodnie z Art. 37 ust. 1 RODO Administrator strony nie powołuje IOD. Kontakt z Administratorem: admin@mindcoaching.pl
 4. Cel przetwarzania danych osobowych.
  Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu i w zakresie niezbędnym dla prawidłowego korzystania Użytkowników z Serwisu.
  Dane przetwarzane są także celem udzielenia odpowiedzi osobie, która nawiązała kontakt z Administratorem poprzez formularz kontaktowy, pozostawiony komentarz lub wiadomość email. Rozpatrywania ewentualnych reklamacji, a także ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza lub poda w korespondencji z Administratorem, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim.
  Wysyłka treści marketingowych w postaci newslettera (zawierającego w szczególności informacje dotyczące nowych treści umieszczonych w Serwisie) pocztą elektroniczną (podstawa prawna: dobrowolnie wyrażona zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
  Prowadzenie działań marketingu bezpośredniego (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  Zbieranie informacji o statystykach ruchu w serwisie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  Czas przetwarzania danych obejmuje okres do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika.
 5. Użytkownik w celu korzystania z usług dostępnych w Serwisie, w szczególności dodawania komentarzy, proszony jest o wypełnienie formularzy i podanie określonych danych osobowych, takich jak: imię lub pseudonim, adres email. Komentarze Użytkowników mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu. Również w korespondencji z Administratorem Użytkownik może podać swoje dane osobowe takie jak: imię lub pseudonim, adres email. Dane te Administrator wykorzystuje jedynie w celu zapewnienia ciągłości komunikacji z Użytkownikiem.
 6. Artykuły w Serwisie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby Użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę. Witryny mogą zbierać informacje o Tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie interakcji z osadzonym materiałem w przypadku posiadania konta i zalogowania w tamtej witrynie.
 7. Adresy e-mail Użytkowników nie są sprzedawane, kopiowane, ani w żaden inny sposób udostępniane osobom nieupoważnionym.
 8. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do poprawiania danych oraz żądania ich usunięcia. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wniosek o cofnięcie zgody zostanie rozpatrzony niezwłocznie. Po zrealizowaniu wniosku Administrator danych osobowych zaprzestanie przetwarzać dane osobowe w celu marketingowym, w tym także w celu otrzymywania informacji marketingowych drogą elektroniczną. Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że Użytkownik otrzyma informacje, z których zrezygnował cofając zgodę, z uwagi na czas potrzebny do realizacji wniosku w systemach za które odpowiedzialny jest Administrator.
 9. Dane osobowe zebrane przez Administratora mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.

§ 4. Pliki cookies

 1. Niektóre obszary Serwisu wykorzystują pliki cookies (ciasteczka), czyli drobne informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie itp.).
 2. Administrator uzyskuje dostęp do informacji zawartych w cookies jedynie w celach: prawidłowego działania strony www, a w szczególności dla utrzymania sesji po zalogowaniu, realizacji usług oraz statystycznych.
 3. Administrator informuje również, że istnieje możliwość konfiguracji przeglądarek internetowych, uniemożliwiającej przechowywanie plików cookies na urządzeniach końcowych Użytkownika lub ich usunięcie.
  Informacje o możliwościach konfiguracji ustawień cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, zamieszczone są w Serwisie pod linkiem https://mindcoaching.pl/pliki-cookie/ oraz pod poniższymi linkami:

• Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
• Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html
• Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
• Safari: http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/
• Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

 1. Administrator jednocześnie informuje, że zmiana konfiguracji plików cookies w przeglądarkach internetowych, może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług.
 2. Serwis umożliwia korzystanie z plików cookies podmiotom trzecim, wymienionym poniżej:
  Google AdSense – Serwis wyświetla reklamy w ramach sieci reklamowej AdSense zarządzanej przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Użytkownik ma możliwość dezaktywacji cookies wykorzystywanych do remarketingu w ramach ustawień swojego konta Google: https://adssettings.google.com Szczegóły związane z przetwarzaniem danych w ramach Google AdSense znajdują się polityce prywatności Google pod adresem internetowym: https://policies.google.com/privacy.
  Google Analytics – Serwis korzysta z Google Analytics, który zbiera anonimowe informacje na temat odwiedzin Użytkownika w Serwisie, takie jak podstrony, które wyświetlił, czas, jaki spędził w Serwisie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi stronami. Informacje te są zbierane w celu generowania anonimowych statystyk dotyczących funkcjonowania strony oraz umożliwienia analizy aktywności na stronie internetowej tak, aby jak najlepiej dopasować ofertę Serwisu do potrzeb Użytkowników. W tym celu wykorzystywane są pliki cookie firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
  Szczegóły związane z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics dostępne są pod adresem internetowym: https://support.google.com/analytics/answer/6004245
  Social Media – Serwis korzysta z narzędzi społecznościowych udostępnianych przez serwisy społecznościowe, takie jak Pinterest, You Tube, Instagram czy Facebook.
  Akcje Użytkownika (np. użycie funkcji udostępnij, pin it, lubię to, itp.) podejmowane na stronach Serwisu mogą być przesłane bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowywane. Opisany cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców dostępny jest pod podanymi niżej adresami internetowymi:
  Facebook – https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy
  Instagram – https://help.instagram.com/519522125107875
  Pinterest – https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy
  YouTube – https://policies.google.com/privacy?hl=pl

§ 5. Wyłączenie Odpowiedzialności

 1. Opinie znajdujące się w Serwisie, wyrażone przez Użytkowników w komentarzach lub w inny sposób nie zawsze są zgodne z opinią Administratora.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki dobrowolnego udostępnienia swoich danych osobowych przez Użytkowników, innym Użytkownikom, poprzez zamieszczanie opinii, komentarzy czy inną komunikację on-line.
 3. Dane oraz informacje znajdujące się w Serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny i zostały przedstawione w dobrej wierze jako prawdziwe. Administrator zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za decyzje podjęte przez Użytkownika na podstawie treści umieszczonych w Serwisie.
 4. Administrator Serwisu zwraca uwagę, że na stronach Serwisu i za jego pośrednictwem można uzyskać dostęp do treści, które mogą okazać się nieodpowiednie dla osób małoletnich. Administrator podejmuje starania w celu odpowiedniego oznaczania takich treści, jednakże z uwagi na specyfikę usług świadczonych drogą elektroniczną nie może zapewnić pełnego zabezpieczenia osób małoletnich przed dostępem do treści, które nie są dla nich przeznaczone.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Polityka znajduje się na stronie mindcoaching.pl w zakładce Polityka prywatności, umieszczonej w prawym, dolnym rogu Serwisu.
 2. Polityka obowiązuje od 01.06.2021.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Polityki bez wcześniejszego poinformowania o tym Użytkowników. Zmieniona Polityka obowiązuje od dnia zamieszczenia jej w Serwisie.
 4. Wszelkie pytania odnośnie Polityki prosimy kierować na adres: hello@mindcoaching.pl dodając w temacie wiadomości: Polityka prywatności.